Kinderfysio De Regge

Welkom

We zijn een praktijk met ruim 20 jaar ervaring in de kinderfysiotherapie. We hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars en we voldoen aan alle moderne kwaliteitseisen.

De kinderfysiotherapeuten in onze praktijk zijn allemaal opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF en/of het Keurmerk en in het B.I.G.-register. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van baby's, peuters, kleuters en schoolkinderen en het merendeel van ons is master kinderfysiotherapeut. De praktijk is, ook zonder verwijzing, direct toegankelijk.

Er is een nauwe samenwerking met andere disciplines, onder andere met PRO leren&gedrag die samen met ons verhuisd is naar de locatie aan de Stokmeesterslaan. Op onze locatie in praktijk de Dobbe werken we samen met collega's fysiotherapie en de podotherapeut van Innofeet. Onze praktijk is opleidingsplaats/leerwerkplek voor de masteropleiding kinderfysiotherapie in Utrecht.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen met motorische problemen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar. De ontwikkeling van een kind kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Uitgaande van de normale motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de klachten van een kind kan de kinderfysiotherapeut deze problemen in de ontwikkeling vaststellen.

Visie
Ieder kind moet een onbekommerde ontwikkeling door kunnen maken en kunnen genieten van bewegen bij spel in de thuis- en school situatie. Wij hebben de mogelijkheid om uw kind in onze praktijk goed te onderzoeken, te bepalen welke behandelingsmethode gewenst is en activiteiten uit te laten voeren die uw kind op een goed gezondheids- en welbevindingsniveau kunnen laten functioneren. De behandeling kan indien gewenst op school uitgevoerd worden.

Wij werken planmatig, zowel curatief (genezend) als preventief (voorkomend). De klant is voor ons degene die aangeeft wat er zou moeten gebeuren en wij adviseren u in de wijze waarop dit het beste zou kunnen gebeuren. Na het eerste onderzoek wordt in samenspraak met de ouders een behandelplan opgesteld.

Niet tevreden? Natuurlijk vinden wij het dan prettig dat u dat bij één van ons kenbaar maakt. Wij gaan graag het gesprek met u aan om de kwaliteit van de kinderfysiotherapie hoog te houden, voor uzelf en voor andere patiënten. Daarnaast hebben wij een interne klachtenprocedure conform de regeling van onze beroepsgroep. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van Stichting Keurmerk Fysiotherapie en van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Hoe werken we?
Er wordt begonnen met een uitgebreid kinderfysiotherapeutisch onderzoek naar aanleiding van de hulpvraag. Dit onderzoek geeft de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van de motorische ontwikkeling en/of lichamelijke klachten van het kind. De kinderfysiotherapeut bespreekt de uitslag van het onderzoek met de ouders/verzorgers en stelt daarna een behandelplan op. Het oefenen gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs met kindgericht oefenmateriaal. De ouders worden actief betrokken bij de behandeling. De behandeling kan ook eventueel op school uitgevoerd worden.

In onze praktijk hebben alle kinderfysiotherapeuten ruime ervaring, ook in het werken in een multidisciplinaire setting. We werken nauw samen met orthopedagogen en RT-ers van PRO leren&gedrag(Praktijk voor Remedial teaching en Orthopedagogisch advies) en Ex Aeqo (Centrum voor psychodiagnostiek). Daarnaast hebben we goede contacten met het ziekenhuis en revalidatie- en jeugdartsen. Ook hebben we contact met leerkrachten die vaak een belangrijke signalerende taak hebben.

Voor welke kinderen is het bedoeld?

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor:

  • baby's met dreigende ontwikkelingsstoornissen, asymmetrie en voorkeurshouding
  • kinderen met problemen met het motorisch functioneren
  • kinderen met problemen met de zintuiglijke ontwikkeling, de visuele (zicht) en/of auditieve (gehoor) waarneming en tactiele (gevoel) prikkelverwerking.
  • kinderen met problemen op orthopedisch of neurologisch gebied
  • kinderen met problemen met de ademhaling
  • kinderen met schrijfproblemen
  • kinderen met aangeboren motorische problemen
  • kinderen met een afwijkend looppatroon
  • kinderen met oogmotorische problemen
  • kinderen met somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)

Er kan ook een relatie zijn met leermoeilijkheden en/of gedragsproblemen. Het kind wordt in de praktijk, op school of zonodig aan huis behandeld.

Wij zijn direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is. Per 1 januari 2013 is er echter voor de zuigelingen die aan huis behandeld worden een verwijzing van consultatie- of huisarts nodig. Ook voor chronische behandeling is een verwijzing nodig van specialist of huisarts.

Vergoeding
Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Maximaal 18 behandelingen worden per jaar uit de basisverzekering vergoed. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis hoeveel behandelingen nog boven de 18 vergoed worden.

Makkelijk een afspraak maken

Kinderfusiotherapie

Folders en video's

Medewerkers

Bert Halfwerk

Bert Halfwerk

Senior Master Kinderfysiotherapeut (Mppt)

Annelies Vos

Annelies Vos

Master kinderfysiotherapeut

Elise Onvlee Kortenhoeven

Elise Onvlee-Kortenhoeven

Master kinderfysiotherapeut

Paulien Rovers Pilon

Paulien Rovers-Pilon

Master kinderfysiotherapeut
 
 
Marielle Voorhorst

Mariëlle Voorhorst

Master kinderfysiotherapeut 

silhouette vrouw grijs vierkant

Janita Ebeke-Stoffer

Master kinderfysiotherapeut
 
 
Aafje Malschaert

Aafje Malschaert

Master kinderfysiotherapeut 
 
 
Carline Paauwe

Carline de Weerd-Paauwe

Master kinderfysiotherapeut

 
Hester Houweling

Hester Houweling

Master kinderfysiotherapeut 
 
 
Marjette Slob

Marjette Slob

Kinderfysiotherapeut 

SONY DSC

Nienke Pruntel

Master Kinderfysiotherapeut

Annelies Vos

Sabine Mulder

Kinderoefentherapeut i.o.

Anke

Anke van der Stelt

Praktijkondersteuner

Annemieke Aberson

Annemieke Aberson

Administratief Medewerker