Kinderfysio De Regge

Vanaf september 2020 zullen we de kinderfysiotherapeutische verslagen via beveiligde mail naar u versturen. Dit gaat via zorgmail. U krijgt hiervan een mail met daarin een link en een wachtwoord waarmee u het verslag kunt downloaden.

Mocht u het prettiger vinden om het verslag per post te ontvangen dan kunt u dat bij uw kinderfysiotherapeut aangeven.

Power staat voor energie! 
Samen met andere kinderen springen, klimmen, kruipen, rollen, een parcours afleggen, veel plezier maken, fantasie gebruiken en dat alles met een positieve energie!

Doel programma:

Spelenderwijs motorische vaardigheden leren voor peuters en kleuters onder begeleiding van twee kinderfysiotherapeuten. Het programma PeuterKleuter Power heeft als doel het verbeteren van motorische vaardigheden, bewegingservaring opdoen en plezier krijgen in bewegen. Als neveneffect zien we dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen!
Het doel van de interventie, naast de motorische (en sociaal-emotionele) groei tijdens de beweegmomenten, is uiteindelijke doorstroom naar andere beweegvormen. 

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar oud. De groepsgrootte is minimaal 3 en maximaal 6 kinderen.
Wij richten ons onder andere op kinderen die:
- bewegingsangst hebben 
- vaak vallen en/of struikelen
- grofmotorisch onhandig zijn
- te zwaar zijn i.c.m. conditie problemen, waardoor ze moeilijker bewegen 
- motorisch achterlopen
- na individuele kinderfysiotherapie baat hebben bij een groepsbehandeling 

Programma

Een les PeuterKleuter Power duurt 45 minuten gedurende een periode van 12 weken. Voorafgaand aan het programma worden de hulpvragen van ouders/kind opgesteld en wordt het motorische startniveau in kaart gebracht. Na 6 weken vindt een tussenevaluatie plaats en aan het eind van het programma is een afsluitend adviesgesprek gepland.
Het programma wordt door kinderfysiotherapeut Annelies Vos en kinderfysiotherapeut Aafje Malschaert aangeboden.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de praktijk of met de desbetreffende kinderfysiotherapeuten.

 

Soms gaat het sporten niet zoals je wilt. Soms spelen er blessures, soms wil de techniek gewoon niet lukken, ben je vaak te moe, of ervaar je andere problemen tijdens de sport die juist zo leuk kan zijn!

Daarom starten wij in september 2019 het KINDERSPORTSPREEKUUR. In een team van Kinderfysiotherapeuten, manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten wordt gekeken of een passend behandelplan gevonden kan worden.

Ieder kind van 8-16 jaar dat problemen ervaart tijdens het sporten, is welkom.

Woensdagmiddag van 15:30-16:30
Locatie Fysio De Dobbe, AA-landen
Informatie en opgave via info@dedobbe.nl

Sinds november 2018 houden wij als kinderfysiotherapeut en podotherapeut maandelijks een gezamenlijk spreekuur. Middels deze samenwerking kunnen we de beste zorg leveren voor kinderen met orthopedische vragen of problemen. Samen kijken we naar het bewegingsapparaat, de voetenstand en het looppatroon in relatie tot de (verwachte) klachten van het kind. Tijdens de afspraak bepalen we of en wat voor een behandeling volgt.


Kinderen die in aanmerking komen voor dit spreekuur zijn:
•   Kinderen met een afwijkende/opvallende voetstand
•   Pijnklachten aan voeten, knieën, heupen of rug
•   Vermoeidheidsklachten in de voeten of benen
•   Kinderen met hypermobiliteit
•   Kinderen met een opvallend looppatroon

Het spreekuur wordt vergoed vanuit uw zorgverzekeraar; ieder kind heeft 18 behandelingen voor kinderfysiotherapie in de basisverzekering.
Het spreekuur wordt 1x per maand gehouden, afwisselend in onze vestiging in Zwolle Zuid en in de Aa-landen (Dobbe).
Mocht u vragen hebben of uw kind willen aanmelden voor het spreekuur, dan kunt u via de mail (info@kinderfysiotherapiederegge.nl) of telefonisch contact met ons opnemen (038-4530191, maandag t/m donderdag tussen 12 en 17 uur).

Afgelopen voorjaar hebben Annelies Vos en Elise Onvlee beiden de cursus ‘Visueel screener en trajectbegeleider’ gevolgd en succesvol afgerond. We kunnen daarom uw kind nu nog beter begeleiden op het gebied van de oogmotoriek en visuele perceptie. Problemen hiermee kunnen zorgen voor verschillende klachten waaronder leesproblemen, (schrijf)motorische problemen en hoofdpijnklachten. Wij brengen de problemen in kaart en onderzoeken vervolgens hoe de oogmotorische ontwikkeling en visuele perceptie verloopt. Daarna kunnen we adviezen geven en evt. een behandelvoorstel doen. Middels (huiswerk)oefeningen kunt u vervolgens samen met uw kind aan de slag. 

Mocht u vragen hebben over de oogmotorische ontwikkeling of visuele perceptie van uw kind, dan kunt u bij ons een afspraak maken voor een onderzoek. 

Voor meer informatie over oogproblemen kunt u terecht op: www.info-fo.nl.

Kinderfusiotherapie

Makkelijk een afspraak maken